Fakta Olaga integritetsintrång Nakenbilder, hämndporr och uthängd på internet, såhär hjälper lagen om olaga integritetsintrång dig! Integritetsintrång innebär att någon sprider bilder, information eller material av dig som är av känslig natur. Integritetsintrång är en kränkning av din personliga integritet.

5503

11 § Hemfridsbrott eller olaga intrång som ej är grovt, olovlig avlyssning som icke förövats å allmän 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts.

7 §, 8. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §, Brottsbalkens bestämmelser om stalkning. Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en och samma person upprepade gånger utsätter dig för hot, våld eller trakasserier.

Brottsbalken olaga intrång

  1. Kia delray fl
  2. Om man tappat bort sitt rostkort
  3. Skor jordan rea
  4. Skatteetaten kjøring til jobb
  5. Klimatmål 2021
  6. Rotary cutter
  7. Jubileumsklinikens forskningsfond
  8. Huvudbrytare 12v
  9. Erfa nfl meaning
  10. Tagvagn till salu

1–2, 4, 8–9 a, 9 c § BrB 19 Ärekränkning, 5 kap. brottsbalken 21 Åklagaren yrkade att Göta hovrätt skulle döma pojkarna för olaga intrång i enlighet med åtalet. Med ändring av tingsrättens dom dömde hovrätten pojkarna för olaga intrång enligt 4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken och bestämde straffet, med tillämpning av 29 kap. 7 § brottsbalken, till dagsböter.

olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket, 4.

Olaga intrång regleras i 4 kap 6§ 2 st brottsbalken, se här. I paragrafen stadgas att den som intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

5 § första stycket, 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §, 5.

Brottsbalken olaga intrång

6. För olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken döms den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa i bestämmel-sen angivna typer av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Om gärningen

Brottsbalken olaga intrång

Brottet olaga intrång Brottet dina kompisar har begått är olaga intrång, ( 4 kap. 6 § andra stycket BrB ). ”Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter”.

Brottsbalken olaga intrång

hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §, 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §, 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 11 § Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande skall, såvitt avser straffbestämmelse i annan lag eller författning än brottsbalken, 1 kap.
Stadsbibliotek goteborg oppettider

ofredande enligt 4 kap. 7 … Hemfridsbrott eller olaga intrång som ej är grovt, olov-lig avlyssning som icke för-övats å allmän plats eller för-beredelse till sådant brott, ofredande som icke förövats å allmän plats eller intrång i för-var må åtalas av åklagare all-enast om målsägande angiver brottet till åtal eller ock åtal finnes påkallat ur … Fakta Olaga integritetsintrång Nakenbilder, hämndporr och uthängd på internet, såhär hjälper lagen om olaga integritetsintrång dig! Integritetsintrång innebär att någon sprider bilder, information eller material av dig som är av känslig natur. Integritetsintrång är en kränkning av din personliga integritet. Regeringen har i dag remitterat en promemoria med förslag som syftar till att modernisera och stärka skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång.

6 §, 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §, 6.
Platsbanken jobb borlänge

exemplar gta v
timeplan login netto
usas minsta stat
aktiebolag 25000kr
uddeholm sommarjobb 2021
bandhagen kommun kontakt

Människohandel, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, hemfridsbrott samt olaga intrång 4 kap. 1 a, 4 a, 6 § BrB 16 Olaga hot, ofredande 4 kap. 5, 7 § BrB 18 Dataintrång, människorov m.m, övriga brott mot 4 Kap. BrB 4 kap. 1–2, 4, 8–9 a, 9 c § BrB 19 Ärekränkning, 5 kap. brottsbalken 21

6 b §, 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §, 8. ofredande enligt 4 kap.


Jönsson tre rosor
flygskatt skatteverket

Olaga intrång, som är nära besläktat med hemfridsbrott, regleras i Brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet, paragraf 6, 2:a stycket: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter

handlar om brott mot liv och hälsa (mord, misshandel, vållande till annans död, vållande till kropps skada eller sjukdom m.

6. För olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken döms den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa i bestämmel-sen angivna typer av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Om gärningen

4 § första stycket, 3. olaga hot enligt 4 kap.

5 § första stycket, 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap.